Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Πληρωμές με κάρτα στο Taxisnet για ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος


Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα θα έχουν τη δυνατότητα από τον Σεπτέμβριο να εξοφλούν οι φορολογούμενοι τις οφειλές τους προς την Εφορία, απευθείας στο TAXISnet, αρχής γενομένης με την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και τη δεύτερη του φόρου εισοδήματος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας της σχετικής εφαρμογής στο TAXISnet, που θα κάνει «πρεμιέρα» τον Σεπτέμβριο, ενώ ήδη έχει στα σκαριά ακόμη πέντε ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διευκόλυνση των υπόχρεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, η εν λόγω εφαρμογή για την υλοποίηση πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία από τα τέλη Ιουλίου.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό και εκτός απροόπτου, από τον επόμενο μήνα οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα -εφόσον το επιθυμούν- να καταβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και την πρώτη του ΕΝΦΙΑ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ουσιαστικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου οι φορολογούμενοι θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να χρεώνουν απευθείας την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τους για την πληρωμή των φόρων, και έτσι να παρακάμπτουν τα γκισέ των τραπεζών. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «σπάνε» την οφειλή τους σε μηνιαίες δόσεις, όπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν με τη χρήση των πιστωτικών καρτών τους.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και κυρίως χωρίς τον κίνδυνο λαθών κατά την πληκτρολόγηση της Ταυτότητας Οφειλής να εξοφλούν την τρέχουσα δόση ή εφάπαξ όποια φορολογική οφειλή τους, προφανώς χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση.Πηγή: www.dimokratianews.gr

Τι αλλάζει η νέα απόφαση για τα POS


Με την με αριθμό 86437/3-8-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφαση ως εξής:

1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β’ του άρθρου 62 του Ν.4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

Επισημαίνεται ότι η αρχική απόφαση έκανε αναφορά σε «καταναλωτές της περ. α΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016»

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.»

Η 45231/20-04-2017 απόφαση αναφερόταν σε «τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα».

Δείτε την απόφαση με αριθμό 86437/3-8-2017 στην Online τράπεζα

Πηγή: e-forologia.gr

Αναστολή φόρου για αγορά εξοπλισμού θερμοκηπίων


Εξακολουθεί να ισχύει παλιότερη ρύθμιση για αναστολή καταβολής ΦΠΑ από αγροτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν ή κάνουν εισαγωγές καινούργιου εξοπλισμού, που σχετίζεται με θερμοκήπια ή υλικά, ενσωματωμένα σε αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι ενταγμένες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση της Δ/νσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών, βέβαια, ο έχων τέτοιου είδους αγροτική επιχείρηση, απαιτείται, επιπλέον, να προσκομίσει βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της σχετικής Κ.Υ.Α. Π.2869 /2389/ΠΟΛ.137/04.05.1987 έχουν δοθεί με τις αριθ. ΠΟΛ. 246/1987, ΠΟΛ.47/1988, ΠΟΛ.250/1988, ΠΟΛ.1005/1992, ΠΟΛ.1333/1993, ΠΟΛ.1051/1999, ΠΟΛ.1080/2005 και ΠΟΛ 1206/2010.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο ανανεωμένο εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ερωτήσεις και απαντήσεις σε φορολογικά θέματα, το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα στις 11 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στα θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) η σχετική ερώτηση – απάντηση αναφέρει τα εξής:

24. Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΥΑ Π.2869/1987).

Επιχειρήσεις που υπάγονται:

Οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Π.2869/1987 καταλαμβάνουν περιοριστικά, μόνον, έξι (6) συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ήτοι, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Σημειώνεται, ότι στην ανωτέρω υπουργική απόφαση δεν υπάγονται οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Αίτηση έγκρισης εισαγωγής ή αγοράς των επενδυτικών αγαθών (καινούριων) με αναστολή καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α.

- Αναλυτικό πίνακα (εις διπλούν), στον οποίο αναγράφει τα αγαθά που πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό (ποσότητα και αξία),

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,

- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο.

- Προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται σ’ αυτά απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση της Δ/νσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Π.2869 /2389/ΠΟΛ.137/04.05.1987 έχουν δοθεί με τις αριθ. ΠΟΛ. 246/1987, ΠΟΛ.47/1988, ΠΟΛ.250/1988, ΠΟΛ.1005/1992, ΠΟΛ.1333/1993, ΠΟΛ.1051/1999, ΠΟΛ.1080/2005 και ΠΟΛ 1206/2010.


Πηγή:Agronews.gr

Πλησιάζουν πληρωμές για τους εν δυνάμει Νέους Γεωργούς


Έως τα τέλη Αυγούστου πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που κατέθεσαν όσοι ενδιαφερόµενοι έµειναν εκτός του προγράµµατος νέων γεωργών και άρα εκτός της πληρωµής της πρώτης δόσης (συνολικά 148 εκατ. ευρώ), που ολοκληρώνεται, σε 9 από τις συνολικά 13 περιφέρειες της χώρας.

Aκόμα και στις περιφέρειες που δεν έγιναν πληρωμές, η εξέταση των ενστάσεων μπορεί να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε καλό δρόµο όσον αφορά στην εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόµενων παραγωγών που ολοκληρώθηκαν τέλη Ιουλίου, γεγονός που «δίνει πόντους» για πληρωµή, ακόµα και µέσα στο Σεπτέµβριο, πιθανότατα όµως προς το τέλος του µήνα.
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στους ενιστάµενους, αν επιτύχουν βαθµολογία, πάνω από το µέσο όρο της εκάστοτε περιφέρειας, η πληρωµή γίνεται µε υπερ-δέσµευση και δεν «βγαίνει» από τον κατάλογο των επιλέξιµων κανείς παραγωγός.

Μαζί µε εκείνους που έχουν καταθέσει ένσταση και τελικά δικαιωθούν, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου, θεωρείται µε τα σηµερινά δεδοµένα πιθανόν, να πληρωθεί την α΄ δόση ακόµα µια κατηγορία νέων, οι εν δυνάµει. Πρόκειται για παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η κατάθεση στις αρµόδιες υπηρεσίες κάποιου απαιτούµενου δικαιολογητικού.
Υπενθυµίζεται ότι οι πρώτες πληρωµές ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησαν µε ανακοινώσεις τους το υπουργείο και ο οργανισµός πληρωµών. Πρώτοι έλαβαν χρήµατα σταδιακά, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο, όσοι περιλαµβάνονται στις καταστάσεις πληρωµών των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι, τώρα, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και πάλι σταδιακά, εκτιµάται ότι θα λάβουν το 70% του πριµ οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί στις Περιφέρειες εκείνες, που έµειναν εκτός από το πρώτο «γκρουπάρισµα» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου.Εξοφλήθηκαν υπόλοιπα εξισωτικής 2015 
Πληρώθηκαν, όπως είχε προαναγγείλει η Agrenda στο περασµένο της φύλλο τα υπόλοιπα εξισωτικής αποζηµίωσης του 2015, πριν της Παναγίας (15 Αυγούστου), οι δικαιούχοι παραγωγοί.
Η πίστωση των λογαριασµών όσων την δικαιούνταν έγινε την Παρασκευή 11 Αυγούστου και τα χρήµατα φάνηκαν στους λογαριασµούς την ∆ευτέρα 14 του µηνός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών, µε σχετική του ανακοίνωση.

Συνολικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πληρώθηκαν 7.252 παραγωγοί τα υπόλοιπα της εξισωτικής του 2015, ήτοι ένα ποσό της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν έλειψαν µεµονωµένα παράπονα για περικοπές στα δικαιούµενα ποσά και για παραγωγούς, που έµειναν εντελώς εκτός.

Εκτός αυτού, σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, έγιναν πληρωµές για µια σειρά από ανειληµµένες υποχρεώσεις και άλλων µέτρων όπως για τη µείωση της νιτρορύπανσης και της ολοκληρωµένης διαχείρισης καπνού.
Αναφορικά µε τις εκρεµµείς ενισχύσεις βιολογικών, συνεχίζεται σταδιακά η ροή των πληρωµών για τις χρονιές 2012, 2013 και 2014. Για παράδειγµα, η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας (∆.Α.Ο.Κ) της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε ότι έχει στείλει προς πληρωµή αιτήµατα που αφορούν τη ∆ράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (3η πληρωµή Βιολογικής Κτηνοτροφίας έτους 2012) και αφορά 457 ∆ικαιούχους µε συνολικό ποσό πληρωµής 2.814.272,62 ευρώ.
Παράλληλα, σε σχέση µε τα βιολογικά του 2015, εκτιµάται ότι οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έως το τέλος του Αυγούστου.

Πρώτα πορίσµατα µετά αποζηµιώσεις για ζηµιές του 2017
Ενηµέρωση σχετικά µε ζηµιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις και τις βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν το δεύτερο δεκαπανθήµερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου του 2017 σε διάφορες καλλιέργειες (σιτηρών, κερασιών, µηδικής βίκου, φακής, κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, παρέσχε στην βουλή ο Βαγγέλης Αποστόλου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σηµείωσε ότι, «διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις ζηµιάς εκ µέρους των παραγωγών. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε για τις καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκοµιδής και συνεχίζεται για τις υπόλοιπες, όπου αναµένεται σύντοµα η ολοκλήρωσή τους. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς».Πηγή: Agronews.gr

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Aπαλλαγή φόρου μεταβίβασης για αγορά αγροτικής γης και βοσκότοπου


Χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών ακινήτων, όλοι οι αγρότες έχουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους.
Πρόκειται για απαλλαγή που ισχύει για όλους τους αγρότες, μεταξύ αυτών τους νέους και τους νεοεισερχόμενους.
Τα παραπάνω διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, στο ανανεωμένο εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις σε φορολογικά θέματα και το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα στις 11 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στα θέματα φορολογίας κεφαλαίου και στο κεφάλαιο Β που αφορά την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπάρχει η σχετική ερώτηση16 «Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;», η οποία απαντάται ως εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 8 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, σε όλους τους αγρότες (νέους, νεοεισερχόμενους ή άνω των 40 ετών), είτε με τις διατάξεις του ν. 634/1977 (Α’ 186), είτε με εκείνες του ν. 2520/1997 (Α’ 173), χωρίς κανένα περιορισμό (ανώτατο όριο) ως προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών ακινήτων.

Αναλυτικά το εγχειρίδιο 


Πηγή: Agronews.gr

Ενίσχυση στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων


Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ανακοινώθηκε η παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (γεωργικό προϊόν)» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο παρουσιάζει η συγκεκριμένη δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.


Στόχος δράσης
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

• Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

• η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και

• η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.Επιλέξιμοι κλάδοι
Όπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πρόσκλησης, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. 2. Γάλα. 3. Αυγά. 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 5. Ζωοτροφές. 6. Δημητριακά. 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 8. Οίνος. 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. 10. Ανθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. Ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).


Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.


Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.1 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου). Και μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λ.π.).


Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 600.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός) έως 5.000.000 ευρώ (ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός).

Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ηπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%. Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 40%.

Στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των περιφερειών προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.Πηγή: http://www.kathimerini.gr

Οριστική διαγραφή ανασφάλιστου ΙΧ με μόλις 20 ευρώ


Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε οριστική διαγραφή του οχήματός τους και να απαλλαχθούν από κάθε οικονομική υποχρέωση για αυτό (φόροι, τέλη κ.λπ.) θα έχουν οι ιδιοκτήτες 300.000 και πλέον, παλιών οχημάτων και μάλιστα με κόστος μόλις 20 ευρώ.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, προωθούν το σχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται μέτρο, σύμφωνα με το οποίο περισσότερα από 300.000 παλιά οχήματα, με ημερομηνία κυκλοφορίας πριν από την 4η Μαρτίου του 2004, μπορούν να απαλλαχθούν οριστικά με μια δήλωση απαλλαγής. Το κόστος αυτής της δήλωσης είναι 20 ευρώ.

Στη δήλωση, ο ιδιοκτήτης του προς οριστική διαγραφή οχήματος, με μια διαδικασία εξπρές θα δηλώνει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί πλέον πχ λόγω καταστροφής, αχρηστίας για πολύ καιρό, κλοπής κ.λπ..

Ωστόσο, όποιος δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά τη δήλωση αυτή, απειλείται με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναρμόδιων υπουργείων, από τα 450.000 ανασφάλιστα οχήματα που έχουν μπει στο στόχαστρο, τα 300.000 μπορούν να σταματήσουν να αποτελούν βάρος για τον ιδιοκτήτη τους με αυτόν τον τρόπο.


Ποια είναι η διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.
Η δήλωση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας.
Μαζί με τη δήλωση, υποβάλλονται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες του οχήματος (εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου).
Τέλη κυκλοφορίας που έχουν πληρωθεί για τα έτη μετά την ημερομηνία διάλυσης – αχρήστευσης του οχήματος δεν επιστρέφονται,
Με την αίτηση χορηγείται βεβαίωση διαγραφήςΠηγή: http://www.news.gr

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Πάνω από 6.000 δικαιούχοι με το δεύτερο ενδιάμεσο πρόγραμμα ''Εξοικονομώ κατ' Οίκον''


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Οι νέοι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 61 εκατ. ευρώ και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 6.000 ωφελούμενων.

Στόχος του νέου προγράμματος - «γέφυρα» είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από αυτές που είχαν υποβληθεί το 2014 στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με την εξασφάλιση 75 εκατ. ευρώ κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Έτσι, με συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης, τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα ενισχύουν συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά.

Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην αναθέρμανση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο, στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για χιλιάδες πολίτες, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα.Πηγή:e-forologia.gr

Ενισχύσεις πάνω από 120 εκατ. ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις ως το τέλος του χρόνου


Νέο πρόγραμμα για τουριστικές επιχειρήσεις αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο
Ποιες δραστηριότητες είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση

Επιδότηση έως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα. Ειδικότερα, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού επιδιώκουν να ανοίξουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας, παρέχοντας τα κίνητρα και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως βάση το τουριστικό προϊόν.
Το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο επονομάζεται «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτεί μπορεί να έχουν προϋπολογισμό από 25.000 έως και 400.000 ευρώ. Το γενικό ύψος της επιδότησης έχει καθοριστεί στο 45%, ωστόσο στην περίπτωση που προβλέπεται και η δημιουργία νέας θέσης εργασίας, τότε μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ουσιαστικά το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει ένας επενδυτής είναι οι 200.000 ευρώ, καθώς όπως προαναφέρθηκε το μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εξυπακούεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν και επενδύσεις άνω των 400.000 ευρώ, πλην όμως ο επιπλέον προϋπολογισμός δεν θα είναι επιλέξιμος για επιδότηση και θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια του επενδυτή.

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:


 • Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)
 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 20 έως και 50 κλίνες – Σημειώνεται ότι δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού-απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
 2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ.33/1979
 3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) – Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)» (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 200.000 ευρώ.


 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τέσσερις (4)
 2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 20 κλίνες

Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.


 • Τουριστικά γραφεία


 1. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199).
 2.  Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.


 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται:


 1. Αθλητικός τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός- αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
 2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
 4. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, π.χ. πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά θα αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος που αναμένεται να δημοσιευθεί.Πηγή: naftemporiki.gr

Δέκα Νέα προγράμματα επιδότησης 2017 μέσω ΕΣΠΑ, όλη η λίστα!


Δέκα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597, 5 εκατ. ευρώ βρίσκονται στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όλα τα προγράμματα, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα περισσότερα, (συγκεκριμένα τα οκτώ) θα προκηρυχθούν για πρώτη φορά, ενώ τα δύο αφορούν τους δεύτερους κύκλους, αλλά με αναμορφωμένους σε ένα βαθμό όρους, των προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν το Φεβρουάριο του 2016.


Και τα 10 είναι εστιασμένα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έμφαση δίνεται και στην αυτοαπασχόληση, όπως είναι το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ο δεύτερος κύκλος του οποίου έχει ενεργοποιηθεί από τις 5 Ιουλίου του 2017.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί για το σύνολο των προγραμμάτων, θα είναι μεγάλο, κάτι που ήδη καταγράφηκε στις περυσινές προκηρύξεις, αλλά και από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ».

Για το πότε θα «βγουν στον αέρα» τα εν λόγω προγράμματα, τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός του φθινοπώρου του 2017  θα έχουν προκηρυχθεί όλα. Μάλιστα αναφέρουν ότι το πρώτο που θα προκηρυχθεί είναι ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Τα εν αναμονή προγράμματα

1. «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕ. Ωστόσο, για αυτές τις επιχειρήσεις οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα είναι πιο αυστηρές από εκείνες που ισχύουν για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στο νέο κύκλο θα υπάρχει διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους. Συγκεκριμένα για όσα επενδυτικά σχέδια ο προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ, τα κριτήρια θα είναι λιγότερα σε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια από 71.000 ευρώ έως και 350.000 ευρώ, που θα είναι το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει και στο 60% εάν η επιχείρησης είναι εξαγωγική. Το γενικό ποσοστό της επιχορήγησης, ανέρχεται στο 45%.

Η δράση, μέσω των χρηματοδοτικών κινήτρων, εστιάζει στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

2. «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

α) Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

δ) Τουριστικά γραφεία

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

στ) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

3 . «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Η συγκεκριμένη δράση, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. προβλέπει την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ

Στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το Φορέα Κινητοποίησης, η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ, η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του Συνεργατικού Συνεταιρισμού από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).

4. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπογραμμίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει στο παρελθόν να συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή να διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

Το συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσο όρο στο 65%.


5. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (β' κύκλος)

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ ήταν ενεργός έως τις 9 Αυγούστου.

Ωστόσο, θα ακολουθήσουν δύο ακόμη περίοδοι υποβολής αιτήσεων: από 6/9/2017 έως 11/10/2017 και από 8/11/2017 έως 13/12/2017.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους με ποσό από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Η επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει και στις 50.000 ευρώ σε περιπτώσεις συνεργασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πτυχιούχοι Σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Βασική προϋπόθεση που τίθεται, είναι το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.

6. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ο προϋπολογισμός του οποίου τοποθετείται στα 70 εκατ. ευρώ, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Πρακτικά δεν θα υπάρξει β' κύκλος αλλά θα αντικατασταθεί από νέα στοχευμένη δράση ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προωθηθεί, η δράση δεν θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όπως ο πρώτος κύκλος, αλλά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

7. «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Η δράση πρακτικά αφορά στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης, θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον», ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους εννέα εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΝΕΚ, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

8. «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»

Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) με άξονα τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

1. Την εξοικονόμηση ενέργειας

2. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

3. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

4. Και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

9. Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οπότε, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να αφορούν σε:

- απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

- στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων

- κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

10. Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Η δράση «Αναβάθμιση εταιρειών franchising» προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ στοχεύει στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων μπορούν να έχουν συνολικό προϋπολογισμό από 30.000 - 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν:

- Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

- Μηχανήματα και εξοπλισμό

- Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

- Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

- Μεταφορικά μέσα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.


Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 


Πηγή: euro2day.gr

Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.): Πού θα λειτουργήσουν και πότε


Οι έδρες των τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ως περιφερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), ορίζονται με την με αριθμό 88830/16-08-2017 απόφαση, ως εξής:

α) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών:

1. Δήμος Αθηναίων
2. Δήμος Ζωγράφου
3. Δήμος Ηλιούποληςβ) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών:

4. Δήμος Αμαρουσίου
5. Δήμος Χαλανδρίουγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών:

6. Δήμος Περιστερίουδ) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών:

7. Δήμος Γλυφάδας
8. Δήμος Καλλιθέαςε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής:

9. Δήμος Αχαρνώνστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής:

10. Δήμος Φυλήςζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς:

11. Δήμος Πειραιάη) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης:

12. Δήμος Θεσσαλονίκης
13. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
14. Δήμος Παύλου Μελάθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:

15. Δήμος Αλεξανδρούποληςι) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:

16. Δήμος Καβάλαςια) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας:

17. Δήμος Βέροιαςιβ)Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:

18. Δήμος Σερρώνιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης:

19. Δήμος Κοζάνηςιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων:

20. Δήμος Ιωαννιτώνιε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

21. Δήμος Λάρισαςιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:

22. Δήμος Βόλουιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας:

23. Δήμος Χαλκιδέωνιη) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

24. Δήμος Πατρέωνιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

25. Δήμος Αγρινίουκ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας:

26. Δήμος Κορινθίωνκα) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας:

27. Δήμος Καλαμάταςκβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου:

28. Δήμος Ρόδουκγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου:

29. Δήμος Ηρακλείου


κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων:

30. Δήμος Χανίων


Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας για τα κάτωθι Κ.Ε.Υ.Δ. ορίζεται η 16η Αυγούστου 2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθ. 88823 απόφασης).

α) Το Κ.Ε.Υ.Δ με έδρα το Δήμο Αθηναίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

β) Το Κ.Ε.Υ.Δ με έδρα το Δήμο Πειραιά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.


Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας για τα κάτωθι Κ.Ε.Υ.Δ. ορίζεται η 21η Αυγούστου 2017.

α) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

β) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Παύλου Μελά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

γ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Λαρισαίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

δ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

ε) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Κοζάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.Πηγή: e-forologia.gr

Σε δυο φάσεις η καταβολή του πριμ νέων γεωργών


Σε δυο φάσεις, ανάλογα µε την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και την κατ’ αρχήν κατάταξη που επέλεξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρώνονται την πρώτη δόση του πριµ Νέων Γεωργών, συνολικού ύψους 148 εκατ. ευρώ, όσοι κατάφεραν να ενταχτούν στο σχετικό πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Η πρώτη πίστωση 100 εκ. ευρώ αφορά 9 περιφέρειες, αρχές Σεπτεμβρίου 48 εκ. ευρώ για τις υπόλοιπες.
Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωµές ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησαν µε ανακοινώσεις τους το υπουργείο και ο οργανισµός πληρωµών, ολοκληρώνονται δε εντός των ηµερών και αφορούν δικαιούχους σε εννέα συνολικά περιφέρειες της χώρας και ποσό 100 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 7 Αυγούστου, είχαν πληρωθεί την πρώτη δόση συνολικά 4.957 δικαιούχοι. Πρώτοι έλαβαν χρήµατα σταδιακά, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο, όσοι περιλαµβάνονται στις καταστάσεις πληρωµών των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι, τώρα, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και πάλι σταδιακά, εκτιµάται ότι θα λάβουν το 70% του πριµ οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί στις Περιφέρειες εκείνες, που έµειναν εκτός από το πρώτο «γκρουπάρισµα» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε αφορµή παράπονα δικαιούχων, κάνουν λόγο για θέµα «καθαρά διαδικαστικό», επιρρίπτοντας την ευθύνη της καθυστέρησης στην παρτιδοποίηση των δικαιούχων που έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και «λόγω µεγέθους» της συγκεκριµένης περιοχής και όγκου δικαιούχων. Μάλιστα όπως σηµειώνουν στελέχη της µιλώντας στην Agrenda «η Περιφέρεια έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και περιµένει τις παρτίδες από τον οργανισµό πληρωµών».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου η πρώτη παρτίδα πληρωµής της α’ δόσης έχει ως εξής: 

 • Πελοποννήσου: 14,4 εκ. ευρώ σε 1.096 αγρότες
 • Ηπείρου: 3,4 εκ. ευρώ σε 249 αγρότες
 • ∆υτικής Ελλάδας: 16,6 εκ. ευρώ σε 1.205 αγρότες
 • ∆υτικής Μακεδονίας: 7,2 εκ. ευρώ σε 523 αγρότες
 • Κρήτης: 17,1 εκ. ευρώ σε 1.189 αγρότες
 • Θεσσαλίας: 16,4 εκ. ευρώ σε 1.227 αγρότες
 • Στερεάς Ελλάδας: 8,6 εκ. ευρώ σε 657 αγρότες
 • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 13,9 εκ. ευρώ σε 1.035 αγρότες
 • Νοτίου Αιγαίου: 2,02 εκ. ευρώ σε 132 αγρότες
Σύνολο: 100 εκ. ευρώ σε 7.320 αγρότες.

Εγκρίθηκε πίστωση, σε τροχιά πληρωµής η εξισωτική του 2015
Προµήνυµα πληρωµών, εκτός απροόπτου, ακόµα και πριν τον ∆εκαπεντάυγουστο, σύµφωνα µε το βασικό πλάνο, αποτελεί η έγκριση από το υπουργείο, διάθεσης πίστωσης συνολικά 11,3 εκατ. ευρώ, για την εξισωτική του 2015. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι δεν πρέπει να αναµένεται, πριν από τον Σεπτέµβριο, η εξόφληση της εξισωτικής που αντιστοιχεί στο 2016. Σε σχέση πάντως µε την εξισωτική του 2015 και τις πληρωµές, που πλησιάζουν χρονικα, σε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην «∆ιαύγεια» αναφέρονται τα εξής: 1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.330.032,65 ευρώ (έντεκα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο µε Ενάριθµο - Κωδικό MIS 2016 ΣΕ08210012 και µε τίτλο «Ανειληµµένες υποχρεώσεις Μέτρων 211 (2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του ΠΑΑ 2007 – 2013»
2. Η πληρωµή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.∆.Ε., έτους 2017.
3. Η παρούσα να δηµοσιοποιηθεί µε θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ξεχρέωσε εξισωτική 2012-2013-1014
Σε πληρωµή εξισωτικών αποζηµιώσεων για το 2012, 2013 και 2014 ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο οργανισµός πληρωµών, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που δηµοσίευσε στο προηγούµενο φύλλο της η Agrenda. Συγκεκριµένα, από την 01/08 έως τις 03/08/2017 έγιναν πληρωµές συνολικού ύψους 27.244.771,41 ευρώ, εκ των οποίων ένα ποσό 3,8 εκατ ευρώ αφορά παλιές εξισωτικές.
Σε σχέση µε τις εκρεµµείς ενισχύσεις βιολογικών, συνεχίζεται σταθερά η ροή των πληρωµών για τις χρονιές 2012, 2013 και 2014. Παράλληλα, σε σχέση µε τα βιολογικά του 2015, εκτιµάται ότι οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έως το τέλος του Αυγούστου.Πηγή: Agronews.gr

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Οι ημερομηνίες των δόσεων


Ξεκίνησαν και επισήμως οι διαδικασίες εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου, όπως και πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε. η οποία δόθηκε εχθές στην δημοσιότητα : Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2017 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 18 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017.

Αν και οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού αναμένεται να αναρτηθούν πριν το τέλος του Αυγούστου, η πρώτη δόση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2017, μετά και τις τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου του ν. 4223/2014 από το νόμο ν. 4484/2017,  έχει οριστεί για την 29η Σεπτεμβρίου 2017, ενώ η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικά οι 5 δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανεξάρτητα της ημερομηνίας εκκαθάρισης έχουν ως εξής 

1η - 29 Σεπτεμβρίου 2017
2η - 31 Οκτωβρίου 2017
3η - 30 Νοεμβρίου 2017
4η - 29 Δεκεμβρίου 2017
5η - 31 Ιανουαρίου 2018


Πηγή: Taxheaven


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις»


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, έθεσε από χθες, 16/8/2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.


Πηγή: TaxheavenΤετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Χωρίς συνδεδεμένη ενίσχυση το βαμβάκι με ξένες ύλες σε ποσοστό άνω του 10%


Μη επιλέξιμο συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2017 θα κρίνεται το βαμβάκι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%. Αυτό προβλέπει απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης, αντίστοιχα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση Αποστόλου-Κόκκαλη θέτει πιο αυστηρούς όρους για την είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος από τους παραγωγούς, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε ως και το 2016.
Πιο συγκεκριμένα με την Αριθμ. 2537/84963 (2) Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β 430), τίθενται πιο αυστηροί όροι για την είσπραξη της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος από τους παραγωγούς, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν ίσχυε ως και το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδεικτική τιμή της ειδικής αυτής ενίσχυσης για το 2017 ορίστηκε στα 74,9 ευρώ το στρέμμα.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού.»

2. Στο άρθρο 7 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ως εξής:

Α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.»

Β) Η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης – ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7 της παρούσας απόφασης. Καθ όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα εκκοκκιστήρια, παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.»

Ολόκληρη η απόφασηΠηγή: Agronews.gr


Οι Νέοι Αγρότες μπορούν να μπουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ


Να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. μπορούν οι νέοι αγρότες, όσοι δηλαδή παραγωγοί για πρώτη φορά αρχίζουν να ασκούν αγροτική εκμετάλλευση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για την φορολογία αγροτών, που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια τριετία.
Στην περίπτωση, δε, που οι νέοι αγρότες επιλέξουν το κανονικό  καθεστώς, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια τριετία (αριθ. ΠΟΛ 1201/2016, ΑΔΑ: 70ΩΨΗ-Ο3Ρ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

Σημειωτέον, αναφέρεται στο εγχειρίδιο, οι  αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς (άρθρο 41, Νόμος 2859/2000) και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 41.

Αναλυτικά το εγχειρίδιο


Πηγή: Agronews.gr

Προχωρούν πληρωμές 7.000 δικαιούχων του «Εξοικονομώ Ι»


Την υπαγωγή 7.000 δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ι» ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΕΑΝ.

Το συνολικό ποσό που πρόκειται να αποδοθεί για την αποπληρωμή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειες σε κατοικίες ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται κατά κύριο λόγο από επιστροφές χρεολυσίων από άλλους δικαιούχους-μετέχοντες στο πρόγραμμα.

Με την υπαγωγή του συγκεκριμένου αριθμού δικαιούχων στο πρόγραμμα (σ.σ. πρόκειται για τον προηγούμενο κύκλο) μειώνεται αρκετά ο αριθμός αυτών που παραμένουν σε εκκρεμότητα και ο οποίος υπολογίζεται σε 30.000.

Βέβαια όπως αναφέρουν στελέχη του ΕΤΕΑΝ από τον αριθμό αυτό δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα και κατά συνέπεια πόσοι εξ αυτών είναι πραγματικοί δικαιούχοι. Ωστόσο αναφέρουν ότι πέρα από τις 7.000 εντάξεις στο πρόγραμμα που θα εγκριθούν άμεσα, σίγουρα θα προκύψουν και άλλοι πόροι ώστε κάποιοι δικαιούχοι που απομένουν να αποπληρωθούν.

Εν τω μεταξύ στο αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται και η ενεργοποίηση του «Εξοικονομώ ΙΙ» για το οποίο το ΕΤΕΑΝ έχει δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μαλιστα, δόθηκε και μια μικρή παράταση στην πρόσκληση, με την νέα προθεσμία να λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου.Πηγή: www.euro2day.gr

Πότε θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης


Με απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 61.738.385,51 προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 266.407.

Η πληρωμή θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες της 24ης/08/2017, ενώ στους δικαιούχους θα έχει ολοκληρωθεί 25/08/2017.Πηγή: www.enikonomia.gr

Τα προγράμματα για την στήριξη των επιχειρήσεων που θα «τρέξουν» μέχρι το τέλος του 2017


Έγγραφη απάντηση στην βουλή έδωσε το Υπ.Οικονομίας και ανάπτυξης μετ΄από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους καθώς  και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που έχουν προγραμματιστεί για την στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να διατηρήσουν τους εργαζόμενούς τους

Αναλυτικά: 
Όσον αφορά το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας, στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η στροφή σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση.
Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με βασικό προσανατολισμό την εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και με δυναμική διασφάλισης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, υφιστάμενων και νέων.

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά και τις 13 Περιφέρειες της Χώρας με πόρους συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 4,67 δισ. €, οι οποίοι κατευθύνονται προς ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων (επιδότηση ή εξειδικευμένα προϊόντα των δημιουργούμενων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής), δημιουργία υποδομών κα» εργαλείων υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», από το ξεκίνημα της ενεργοποίησής του μέχρι την 1η/8/2017 έχουν προκηρυχθεί 67 έργα συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 2,082 δισ. €, με το περίπου 75% αυτής να αντιστοιχεί σε προσκλήσεις που αφοροούν στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα  και στη σύνδεση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας ρε τ,ς ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την έκδοση τεσσάρων προσκλήσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσειων (ΜΜΕ) συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 322 εκ. (ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού  Χαρίτση στις 6/4, αυξήθηκε κατά περίπου 50% προκείμενου να ενταχθούν περισσότερες προτάσεις), με εξαιρετικά υψηλή συμμέτοχη υποψήφιων (συνολικά 33.947 προτάσεις), που αφορούν τόσο στη συνδρομή υφιστάμενων επιχειρήσεων ώστε να εκσυγχρονίζονται ή αναβαθμίζουν τις ικανότητες τους στις  νέες αγορές, όσο και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.


Πρόκειται για τις προσκλήσεις:

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές,
2. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
3. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
Από τις παραπάνω δημοσιευμένες δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους προϋπολογισμούς, αναμένεται να ενταχθούν περισσότερες από 4.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις και 3.300 νέες ή υπό σύσταση, ενώ οι υπαγόμενες επενδύσεις (ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι που θα ενεργοποιηθούν) αναμένεται να ανέλθουν σε 900 εκ. €.
Στις δράσεις 1 και 2 η πρόσληψη ή/και διατήρηση προσωπικού αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο διότι εξασφαλίζει στην επιχείρηση 50% ενίσχυση έναντι 40%. Το μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ EE 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) δύναται να ανέρχεται μέχρι 24.000€, 12.000 € ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Στις δράσεις 3 και 4 πέρα από το ότι δημιουργείται θέση/θέσεις εργασίας για τον/τους επιχειρηματίες / επιστήμονες, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο οι ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) όσο και το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘ£) έως και 24.000€ ανά σχέδιο νεοφυούς επιχειρηματικότητας και έως 12.000 € ανά σχέδιο πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Ήδη για τις δράσεις ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την δράση Αναβάθμισης μικρών-πολυ μικρών επιχειρήσεων δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ενώ έγιναν και οι πρώτες εντάξεις έργων στη δράση ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (1.372 σχέδια) και έπεται άμεσα η ένταξη ακόμη 578 σχεδίων.
Επίσης εχει προκηρυχθεί ο Β Κύκλος υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,—ανέργων, Μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την  την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Σημειώνεται δε ότι η δράση ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων, συνεισφέρει κατ εξοχήν στην καταπολέμηση του brain drain καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι άνεργοι να ξεκινήσουν την συναφή με το πτυχίο τους επαγγελματική δραστηριότητα ενώ ενισχύει και υφιστάμενους επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα για να υποστηρίξουν και να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά τη δραστηριότητά τους, καθώς και συμπράξεις των δύο προαναφερόμενων κατηγοριών.

Επίσης, στο πλαίσιο πάντα του ΕΠΑΝΕΚ, σημαντικό ποσοστό της διατεθείσας δημόσιας δαπάνης μέχρι σήμερα αφορά στην ενίσχυση της διασύνδεσης της Καινοτομίας με το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω στοχευμένων προσκλήσεων. Σε αυτές, στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν 
α) στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου) και
β) σε τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Δαπάνες για υποτροφίες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της υπ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Απόφασης (ΥΑΕΚΕΔ). Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 €.

Πρόκειται για τις Δράσεις:

• «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 280 εκ. - με 126 εκ. € στον Α' Κύκλο. Η δράση αυτή στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι υποβολές ολοκληρώθηκαν 15.6.2017 Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις ερευνητικών και καινοτομικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,640 δις € στις οποίες συμμετείχαν Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και άλλοι φορείς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

• 3 Ειδικές Δράσεις για υποστήριξη έργων ΕΤΑΚ μέσω συμπράξεων ερευνητικών φορέων και δυναμικών εγχώριων επιχειρήσεων στους τομείς Βιομηχανικών Υλικών, Υδατοκαλλιεργειών και Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 24,25 εκ €. (σε διαδικασία υποβολής).

•  Διμερείς Συνεργασίες στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με διάφορες χώρες (π.χ. Ρωσία, Γερμανία, Ισραήλ) 15,5 εκ € ΔΔ, οι οποίες στοχεύουν στην I ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων από επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές διείσδυσης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές (βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση)

• Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας π/υ 73 εκ. € ΔΔ

• Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣII) π/υ 31 9 εκ € ΔΔ

• Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ» - 1η προκήρυξη, με Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) 4,5 εκ. €, σε διαδικασία αξιολόγησης


Όσον αφορά στον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, κατά το τρέχον έτος 2017, σχεδιάζεται να προκηρυχθεί σταδιακά μια σειρά στοχευμένων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ.€ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης και αναμένεται να συμβάλλουν, τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών για όσους προσληφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.


Εντός του 2017, έχουν προγραμματιστεί:


-- Ο Β' κύκλος του Προγράμματος Αναβάθμισης ΜΜΕ νια την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές με ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη 150 εκ. €.

-- το πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με συνολική  Δημόσια Δαπάνη 120 εκ. €.

-- το πρόγραμμα Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ. με συνολική Δημόσια Δαπάνη 50 εκ. €.


-- το πρόγραμμα Ενίσχυσης της  Περιβαλλοντικά Βιομηχανίας, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 15 εκ. € που αφορά στην επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων για την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

και αφορούν κατά κύριο λόγο σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ή/και της Επιχειρηματικότητας


Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΠΑνΕΚ, εντός του τρέχοντος έτους, θα προκηρυχθούν σταδιακά νέες δράσεις ΕΤΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 225 εκ. €., μεταξύ αυτών και προκηρύξεις που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις όπως:

• Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin-off / Spin-out)» προϋπολογισμού 35 εκ. € Δ.Δ.

• Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence for SMEs και αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME 4 instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω  έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός δράσης 50 εκ € ΔΔ.


• Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων (Innovation Clusters) στους τομείς της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) η οποία αφορά σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, επικεντρωμένη σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες - κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, προϋπολογισμού 24 εκ. €


• Νέες Διμερείς Ερευνητικές & Τεχνολογικές Συνεργασίες & ERANETs


Επιπρόσθετα, στο ΕΠΑνΕΚ προβλέπεται η αξιοποίηση των Μέσων Χρηματο-οικονομικής Τεχνικής για τη διοχέτευση στην αγορά της απαραίτητης ρευστότητας και τη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. δάνεια, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια, για την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος επιχειρηματικών αναγκών, τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκαν δύο νέα Ταμεία Χαρτοφυλακίου, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων.

Συμπερασματικά, με την ενεργοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων άμεσης ενίσχυσης επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας αλλά και ευρύτερα υποστήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος που υλοποιούνται ήδη, αλλά και όσες σχεδιάζεται άμεσα να προκηρυχθούν, στηρίζεται η δημιουργία και υποστήριξη ποιοτικών θέσεων εργασίας, η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και η παραγωγή και δημιουργία διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.Πηγή: Taxheaven

Έκδοση άδειας διατήρησης για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών κάνει γνωστό σε όλουςτους   κτηνοτρόφους   που   διατηρούν   ενεργές   σταβλικές   εγκαταστάσεις   εντός   των   ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), βάσει της οποίας είναι, πλέον, δυνατή η έκδοση άδειας διατήρησης, για τις παραπάνω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.        
Για   περισσότερες   πληροφορίες   σχετικά   με   το   θέμα   και   για   έντυπα   αιτήσεων   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, τέρμα Ομονοίας:  Στο γραφείο 9, στον γεωπόνο Χατζίκα Αθανάσιο, τηλ. 23213-55215 και  στο γραφείο 8, στον  υπάλληλο Τερπεζίδη Βασίλειο, τηλ. 23213-55212.        
Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 04 Δεκεμβρίου 2017.


Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών


Το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών με την ευκαιρία έναρξης της νέας εμπορικής περιόδου των σταφυλιών και με σκοπό την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, υπενθυμίζει ότι:
 οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση και εμπορία των νωπών οπωροκηπευτικών υποχρεούνται για την εγγραφή τους στη βάση δεδομένων ή «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)». Για την εγγραφή στο ΜΕΝΟ οι υπόχρεοι υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αίτηση-Δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Κάθε συναλλασσόμενος που είναι εγγεγραμμένος στη βάση δεδομένων υπόκειται στην υποχρέωση να αναγγέλλει εγκαίρως τον τόπο και τον χρόνο που θα προβεί σε αποστολή/εξαγωγή προς την Ε.Ε. ή Τρίτες Χώρες καθώς και παραλαβή/εισαγωγή από την Ε.Ε. ή Τρίτες Χώρες νωπών οπωροκηπευτικών.
Η αναγγελία φορτίου νωπών οπωροκηπευτικών για τα παραπάνω στάδια καθίσταται υποχρεωτικά ψηφιακή( ηλεκτρονική καταχώρηση μέσω της σχετικής φόρμας ψηφιακής αναγγελίας που είναι διαθέσιμη από το site του Υ.Π.Α.Α.Τ.: www.minagric.gr).
Εάν  μετά από έλεγχο της αρμόδιας αρχής διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον Νόμο 4235/2014,  επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355193 (κ. Γαβριηλίδου).


Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2017 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων


Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Ιουλίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 31.8.2017.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).Πηγή: taxheaven.gr

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Εως 31/8 σύμβαση με σύμβουλο για νέους βιοκαλλιεργητέςΠεριθώριο τριών μηνών και όχι δύο, όπως όριζε η αρχική απόφαση, έχουν οι βιοκαλλιεργητές από την ένταξή τους στο νέο Πρόγραμμα προκειμένου να συνάψουν σύμβαση με σύμβουλο. Αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 31 Ιουλίου μετατίθεται κατά ένα μήνα.
Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους και για κάθε επόμενο ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.
Σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ την εν λόγω σύμβαση μέσα σε τρεις μήνες από την απόφαση ένταξής τους, με σύμβουλο ο οποίος θα υπάγεται στο ν κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Πιο αναλυτικά, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος Δ του άρθρου 8 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) ως ακολούθως:

«Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο.

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου.

Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.2848/145689/28-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»Πηγή: Agronews.gr